Generalforsamling 2024

Tirsdag den 5. marts. 2024 kl. 19.00 i Sørbyhallens mødelokaler, Kirkerupvej 16, Sørbymagle
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønsket behandlet på mødet, skal være formand John Sørensen, Egebjergvej 78, Sørbymagle, 4200 Slagelse
eller mail: [email protected] i hænde senest senest 8 dage før
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen